Na ktoré otazky ateizmus nevie odpovedať?

2017-11-14
<div class="gmail_default">Otázky a odpovede sú pripravované v spolupráci s Rádiom Logos. Cieľom je ponúknuť krátku odpoveď na otázky zasielané na stránku Animans.sk. Svoje otázky pre Pavla Hanesa alebo Vladimíra Boška posielajte na adresu <a href="mailto:otazky@animans.sk" target="_blank">otazky@animans.sk</a></div> <div class="gmail_default"> </div> <div class="gmail_default"><font face="trebuchet ms, sans-serif">Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetiky</font><br /><br /><font face="trebuchet ms, sans-serif">Vladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie</font></div>
Filetype: MP3 - Size: 2,62 MB - Duration: 2:58m ( kbps Hz)

Powered by Podcast Generator, an open source podcast publishing solution | Theme based on Bootstrap