Kázne cirkevného zboru BJB v Banskej Bystrici http://podcast.baptistibb.sk/ Nedeľné kázne zboru BJB v Banskej Bystrici Podcast Generator 2.6 - http://podcastgen.sourceforge.net Thu, 06 Aug 2020 02:46:16 +0200 sk Your copyright notice http://podcast.baptistibb.sk/images/itunes_image.jpg Kázne cirkevného zboru BJB v Banskej Bystrici http://podcast.baptistibb.sk/ Nedeľné kázne zboru BJB v Banskej Bystrici Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Banská Bystrica Bratská jednota baptistov Bratská jednota baptistov cirkevbjbbb@gmail.com clean Pohľad do budúcnosti - pohľad viery Pavel Hanes Nedeľná škola pre dospelých

]]>
Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=2015-05-25_2012_12_31_-_p_hanes-pohlad_do_buducnosti-pohlad_viery_bjbbb_12mb_17min.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=2015-05-25_2012_12_31_-_p_hanes-pohlad_do_buducnosti-pohlad_viery_bjbbb_12mb_17min.mp3 17:15 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 06 Jan 2013 09:00:00 +0100
Dean R. Chollar Dean R. Chollar Dean R. Chollar

]]>
Dean R. Chollar http://podcast.baptistibb.sk/?name=2002.09.19_dean_r._chollar.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=2002.09.19_dean_r._chollar.mp3 58:10 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 19 Sep 2002 10:30:00 +0200
Diskusia Br. Ostrolucky Br. Ostrolucky

]]>
Br. Ostrolucky http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.07.14_br._ostrolucky-diskusia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.07.14_br._ostrolucky-diskusia.mp3 15:32 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 22 Jul 2001 14:30:00 +0200
Diapozitivy 2 časť Br. Ostrolucky Br. Ostrolucky

]]>
Br. Ostrolucky http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.07.14_br.ostrolucky-diapozitivy_2_cast.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.07.14_br.ostrolucky-diapozitivy_2_cast.mp3 46:29 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 22 Jul 2001 14:00:00 +0200
Diapozitívy 1 čast Br. Ostrolucky Br. Ostrolucky

]]>
Br. Ostrolucky http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.07.14_br.ostrolucky-diapozitivy_1_cast.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.07.14_br.ostrolucky-diapozitivy_1_cast.mp3 46:56 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 22 Jul 2001 13:30:00 +0200
Gedeon misia Corcery Corcery

]]>
Corcery http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.04.29_corcery-gedeon_misia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.04.29_corcery-gedeon_misia.mp3 36:56 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 29 Apr 2001 10:30:00 +0200
Svedectvá krstených BJB BB BJB BB

]]>
BJB BB http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.04.01_svedectva_krstenych.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.04.01_svedectva_krstenych.mp3 28:33 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 01 Apr 2001 10:30:00 +0200
Krst + Svedectvá krstených D. Smolník D. Smolník

]]>
D. Smolník http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.04.01_d.smolnik_krst+svedectva_krstenych.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=2001.04.01_d.smolnik_krst+svedectva_krstenych.mp3 47:09 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 01 Apr 2001 10:30:00 +0200