Kázne cirkevného zboru BJB v Banskej Bystrici http://podcast.baptistibb.sk/ Nedeľné kázne zboru BJB v Banskej Bystrici Podcast Generator 2.6 - http://podcastgen.sourceforge.net Fri, 28 Feb 2020 03:46:59 +0100 sk Your copyright notice http://podcast.baptistibb.sk/images/itunes_image.jpg Kázne cirkevného zboru BJB v Banskej Bystrici http://podcast.baptistibb.sk/ Nedeľné kázne zboru BJB v Banskej Bystrici Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Banská Bystrica Bratská jednota baptistov Bratská jednota baptistov cirkevbjbbb@gmail.com clean "Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč". Čo to znamená Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim42_,,_neprišiel_som_priniesť_pokoj,_ale_meč._Čo_to_znamená_=_Ťažké_texty.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim42_,,_neprišiel_som_priniesť_pokoj,_ale_meč._Čo_to_znamená_=_Ťažké_texty.mp3 4:40 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 15 Dec 2017 01:00:00 +0100 51 Žalm, Proti Tebe Samému som zhrešil Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim41_51_Žalm,_proti_tebe_samému_som_zhrešil_=_Ťažké_texty.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim41_51_Žalm,_proti_tebe_samému_som_zhrešil_=_Ťažké_texty.mp3 4:51 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 14 Dec 2017 01:00:00 +0100 Môže kresťan veriť v reinkarnáciu? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim40_môže_kresťan_veriť_v_reinkarnáciu_=_svetové_náboženstvá.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim40_môže_kresťan_veriť_v_reinkarnáciu_=_svetové_náboženstvá.mp3 2:34 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 13 Dec 2017 01:00:00 +0100 Čo je to evanjelium prosperity? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim39_Čo_je_to_evanjelium_prosperity_=_falošné_učenie.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim39_Čo_je_to_evanjelium_prosperity_=_falošné_učenie.mp3 4:52 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 12 Dec 2017 01:00:00 +0100 Kde v cirkvi je dnes najpotrebnejšie kresťanské myslenie? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim38_kde_v_cirkvi_je_dnes_najpotrebnejšie_kresťanské_myslenie_=kresťanské_myslenie.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim38_kde_v_cirkvi_je_dnes_najpotrebnejšie_kresťanské_myslenie_=kresťanské_myslenie.mp3 5:53 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 11 Dec 2017 01:00:00 +0100 Čo je to evanjelium? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim37_Čo_je_to_evanjelium_=_kresťanský_teizmus.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim37_Čo_je_to_evanjelium_=_kresťanský_teizmus.mp3 3:55 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 10 Dec 2017 01:00:00 +0100 Prečo Boh neuzdraví amputované končatiny? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim36_prečo_boh_neuzdravý_amputované_končatiny_=_ateizmus.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim36_prečo_boh_neuzdravý_amputované_končatiny_=_ateizmus.mp3 6:30 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 09 Dec 2017 01:00:00 +0100 Odmieta biblia filozofiu? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim34_odmieta_biblia_filozofiu_=_filozofia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim34_odmieta_biblia_filozofiu_=_filozofia.mp3 4:56 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 08 Dec 2017 01:00:00 +0100 Vyberajú si ľudia náboženstvo svojich rodičov? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim33_vyberajú_si_ľudia_náboženstvo_svojich_rodičov_=_svetové_náboženstvá.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim33_vyberajú_si_ľudia_náboženstvo_svojich_rodičov_=_svetové_náboženstvá.mp3 4:58 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 07 Dec 2017 01:00:00 +0100 Ako reagovať na Svedkov Jehovových? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim32_ako_reagovať_na_svedkov_jehovovych_=_falošné_učenie.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim32_ako_reagovať_na_svedkov_jehovovych_=_falošné_učenie.mp3 3:56 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 06 Dec 2017 01:00:00 +0100 Je evanjelium len rozprávka pre dospelých? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim31_je_evanjelium_len_rozprávka_pre_dospelých_=_kresťanské_myslenie.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim31_je_evanjelium_len_rozprávka_pre_dospelých_=_kresťanské_myslenie.mp3 4:57 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 05 Dec 2017 01:00:00 +0100 Dejú sa zázraky aj v dnešnej dobe? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim30_dejú_sa_zázraky_aj_v_dnešnej_dobe_=_kresťanský_teizmus.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim30_dejú_sa_zázraky_aj_v_dnešnej_dobe_=_kresťanský_teizmus.mp3 6:16 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 04 Dec 2017 01:00:00 +0100 Aké sú najlepšie argumenty ateizmu? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim29_aké_sú_najlepšie_argumenty_ateizmu.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim29_aké_sú_najlepšie_argumenty_ateizmu.mp3 4:50 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 03 Dec 2017 01:00:00 +0100 Trestá Boh ľudí kvôli hriechom ich rodičov? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim28-trestá-boh-ľudí-kvôli-hriechom-ich-rodičov-tazke-texty.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim28-trestá-boh-ľudí-kvôli-hriechom-ich-rodičov-tazke-texty.mp3 3:38 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 02 Dec 2017 01:00:00 +0100 Prečo je dôležité brať Bibliu vážne? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim25_prečo_je_dôležité_brať_bibliu_vážne.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim25_prečo_je_dôležité_brať_bibliu_vážne.mp3 5:43 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 01 Dec 2017 01:00:00 +0100 Kto určil aké knihy majú byť v Biblii? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim24_kto_určil_aké_knihy_majú_byť_v_biblii.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim24_kto_určil_aké_knihy_majú_byť_v_biblii.mp3 6:54 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 30 Nov 2017 01:00:00 +0100 Prečo je Biblii tak ťažké rozumieť? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim23_prečo_je_biblii_tak_ťažké_rozumieť.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim23_prečo_je_biblii_tak_ťažké_rozumieť.mp3 7:13 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 29 Nov 2017 01:00:00 +0100 Kresťanstvo a filozofia Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim22_kresťanstvo-a-filozofia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim22_kresťanstvo-a-filozofia.mp3 2:54 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 28 Nov 2017 01:00:00 +0100 Bol Adam reálnou historickou postavou? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim21-bol-adam-reálnou-historickou-postavou-Ťažké-texty.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim21-bol-adam-reálnou-historickou-postavou-Ťažké-texty.mp3 3:02 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 27 Nov 2017 01:00:00 +0100 Môže byť filozof kresťanom? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim20-môže-byť-filozof-kresťanom-filozofia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim20-môže-byť-filozof-kresťanom-filozofia.mp3 5:10 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 26 Nov 2017 01:00:00 +0100 Má sa kresťan zaujímať o Sväté knihy iných náboženstiev? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim19-má-sa-kresťan-zaujímať-o-sväté-knihy-iných-náboženstiev-svetové-náboženstvá.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim19-má-sa-kresťan-zaujímať-o-sväté-knihy-iných-náboženstiev-svetové-náboženstvá.mp3 3:21 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 25 Nov 2017 01:00:00 +0100 Ktoré kresťanské učenie je pravdivé? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim18-ktoré-kresťanské-učenie-je-pravdivé-falošné-učenie.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim18-ktoré-kresťanské-učenie-je-pravdivé-falošné-učenie.mp3 4:59 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 24 Nov 2017 01:00:00 +0100 Si si istý alebo si to len myslíš? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim17_si-si-isty-alebo-si-to-len-myslis.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim17_si-si-isty-alebo-si-to-len-myslis.mp3 3:32 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 23 Nov 2017 01:00:00 +0100 Čo ak má človek problém veriť Bibli? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim16_Čo-ak-má-človek-problém-veriť-bibli.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim16_Čo-ak-má-človek-problém-veriť-bibli.mp3 6:50 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 22 Nov 2017 01:00:00 +0100 Pochybovanie o božej existencii Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim15_pochybovanie-o-božej-existencií.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim15_pochybovanie-o-božej-existencií.mp3 5:14 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 21 Nov 2017 22:16:00 +0100 Čo môže presvedčiť zmeniť svetonázor? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim14_Čo-môže-presvedčiť-zmeniť-svetonázor.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim14_Čo-môže-presvedčiť-zmeniť-svetonázor.mp3 3:07 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 20 Nov 2017 22:15:00 +0100 Odporujúce si biblické pasáže Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim13_odporujúce-si-biblické-pasáže.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim13_odporujúce-si-biblické-pasáže.mp3 2:35 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 19 Nov 2017 22:14:00 +0100 Ako hovoriť spirituálnemu človeku o Ježišovy? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim12-ako-hovoriť-spirituálnemu-človeku-o-ježišovy.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim12-ako-hovoriť-spirituálnemu-človeku-o-ježišovy.mp3 2:47 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 18 Nov 2017 22:12:00 +0100 Čo s kresťanskými protirečeniami? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim11_Čo-s-kresťanskými-protirečeniami.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim11_Čo-s-kresťanskými-protirečeniami.mp3 2:31 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 17 Nov 2017 22:10:00 +0100 Vzťah viery a rozumu Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim10_vztah-viery-a-rozumu.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim10_vztah-viery-a-rozumu.mp3 3:40 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 16 Nov 2017 22:08:00 +0100 Akým jazykom hovoril Ježiš? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim09_akým_jazykom_hovoril_ježiš.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim09_akým_jazykom_hovoril_ježiš.mp3 5:05 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 15 Nov 2017 22:07:00 +0100 Na ktoré otazky ateizmus nevie odpovedať? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim08_na-kt-otazky-ateizmus-nevie-odpovedat.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim08_na-kt-otazky-ateizmus-nevie-odpovedat.mp3 2:58 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 14 Nov 2017 22:05:00 +0100 Prečo je v kresťanstve veľa nejasností? Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim07_prečo-je-v-kresťanstve-veľa-nejasností.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim07_prečo-je-v-kresťanstve-veľa-nejasností.mp3 5:05 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 13 Nov 2017 22:04:00 +0100 Uctievanie rovnakého Boha Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim06_uctievanie-rovnakého-boha.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim06_uctievanie-rovnakého-boha.mp3 4:12 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 12 Nov 2017 22:02:00 +0100 Čo je to pravda Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim05_Čo_je_to_pravda.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim05_Čo_je_to_pravda.mp3 5:36 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 11 Nov 2017 21:54:00 +0100 Ako zistiť falošné učenie Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim04_ako-zistiť-falošné-učenie.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim04_ako-zistiť-falošné-učenie.mp3 3:52 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 10 Nov 2017 21:27:00 +0100 Milovať Boha celou mysľou Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim03_milovať-boha-celou-mysľou.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim03_milovať-boha-celou-mysľou.mp3 5:01 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 09 Nov 2017 21:25:00 +0100 Prečo nie si ateista Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim02_prečo-nie-si-ateista.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim02_prečo-nie-si-ateista.mp3 3:25 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 08 Nov 2017 21:22:00 +0100 Prečo si kresťan Pavel Hanes otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Pavel Hanes http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim01_prečo-si-kresťan.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=anim01_prečo-si-kresťan.mp3 3:16 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 07 Nov 2017 21:20:00 +0100 Zomierať samému sebe Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=zomierať_samému_sebe.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=zomierať_samému_sebe.mp3 7:30 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 06 Nov 2017 20:58:00 +0100 Závislosť na porne Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=závislosť_na_porne.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=závislosť_na_porne.mp3 7:17 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 05 Nov 2017 20:57:00 +0100 Vo svete, ale nie zo sveta Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=vo_svete,_ale_nie_zo_sveta.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=vo_svete,_ale_nie_zo_sveta.mp3 7:23 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 04 Nov 2017 20:56:00 +0100 Talent vs Boží dar Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=talent_vs_boží_dar.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=talent_vs_boží_dar.mp3 3:43 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 03 Nov 2017 20:54:00 +0100 Sú duchovné dary aktuálne? Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=sú_duchovné_dary_aktuálne.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=sú_duchovné_dary_aktuálne.mp3 8:55 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 02 Nov 2017 20:53:00 +0100 Rady k duchovnému rastu Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=rady_k_duchovnému_rastu.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=rady_k_duchovnému_rastu.mp3 6:05 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 01 Nov 2017 20:52:00 +0100 Psychológia a poradenstvo Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=psychológia_a_poradenstvo.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=psychológia_a_poradenstvo.mp3 6:03 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 31 Oct 2017 20:48:00 +0100 Problém odpustenia Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=problém_odpustenia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=problém_odpustenia.mp3 8:45 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 30 Oct 2017 20:47:00 +0100 Pochybovanie o viere veriaceho Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=pochybovanie_o_viere_veriaceho.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=pochybovanie_o_viere_veriaceho.mp3 7:14 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 29 Oct 2017 20:46:00 +0100 Pochybnosti o Božej prítomnosti Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=pochybnosti_o_božej_prítomnosti.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=pochybnosti_o_božej_prítomnosti.mp3 4:33 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 28 Oct 2017 21:44:00 +0200 Osobná viera v boji so závislosťou Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=osobná_viera_v_boji_so_závislosťou.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=osobná_viera_v_boji_so_závislosťou.mp3 4:34 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 27 Oct 2017 21:43:00 +0200 Neuveď nás do pokušenia Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=neuveď_nás_do_pokušenia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=neuveď_nás_do_pokušenia.mp3 5:40 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 26 Oct 2017 21:41:00 +0200 Nepriateľstvo voči svetu Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=nepriateľstvo_voči_svetu.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=nepriateľstvo_voči_svetu.mp3 7:08 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 25 Oct 2017 21:39:00 +0200 Môže byť psychológia škodlivá? Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=môže_byť_psychológia_škodlivá.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=môže_byť_psychológia_škodlivá.mp3 5:12 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 25 Oct 2017 21:38:00 +0200 Moc každodenného hriechu Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=moc_každodenného_hriechu.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=moc_každodenného_hriechu.mp3 7:17 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 23 Oct 2017 21:37:00 +0200 Milujem Ježiša ale skončil som s cirkvou Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=milujem_ježiša_ale_skončil_som_s_cirkvou.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=milujem_ježiša_ale_skončil_som_s_cirkvou.mp3 7:20 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 22 Oct 2017 21:35:00 +0200 Málo času na kresťanstvo Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=málo_času_na_kresťanstvo.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=málo_času_na_kresťanstvo.mp3 3:07 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 21 Oct 2017 21:33:00 +0200 Má Boh o mňa záujem? Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=má_boh_o_mňa_záujem.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=má_boh_o_mňa_záujem.mp3 5:12 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 20 Oct 2017 17:52:00 +0200 Kresťanstvo ma už nebaví Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=kresťanstvo_ma_už_nebaví.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=kresťanstvo_ma_už_nebaví.mp3 6:58 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 19 Oct 2017 17:48:00 +0200 Kresťanstvo a bezdomovci Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=kresťanstvo_a_bezdomovci.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=kresťanstvo_a_bezdomovci.mp3 6:47 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 18 Oct 2017 17:45:00 +0200 Kresťan a psychológia Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=kresťan_a_psychológia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=kresťan_a_psychológia.mp3 8:39 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 17 Oct 2017 17:41:00 +0200 Kedy sa niečo stáva závislosťou? Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=kedy_sa_niečo_stáva_závislosťou.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=kedy_sa_niečo_stáva_závislosťou.mp3 7:25 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 16 Oct 2017 17:39:00 +0200 Je psychoanalytická teória biblická Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=je_psychoanalytická_teória_biblická.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=je_psychoanalytická_teória_biblická.mp3 10:09 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 15 Oct 2017 17:36:00 +0200 Je možné byť oslobodený od závislostí Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=je_možné_byť_oslobodený_od_závislostí.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=je_možné_byť_oslobodený_od_závislostí.mp3 9:34 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 14 Oct 2017 17:34:00 +0200 Duchovná stagnácia Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=duchovná_stagnácia.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=duchovná_stagnácia.mp3 10:23 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 13 Oct 2017 17:33:00 +0200 Čo sú to duchovné dary Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_sú_to_duchovné_dary.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_sú_to_duchovné_dary.mp3 9:03 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 12 Oct 2017 17:01:00 +0200 Čo robiť v zbore v ktorom nerastiem Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_robiť_v_zbore_v_ktorom_nerastiem.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_robiť_v_zbore_v_ktorom_nerastiem.mp3 6:35 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 11 Oct 2017 17:00:00 +0200 Čo robiť keď som zistil závislosť Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_robiť_keď_som_zistil_závislosť.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_robiť_keď_som_zistil_závislosť.mp3 5:33 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 10 Oct 2017 16:55:00 +0200 Čo je to závislosť Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_to_závislosť.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_to_závislosť.mp3 11:17 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 09 Oct 2017 16:53:00 +0200 Čo je prestalizmus a kontinualizmus Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_prestalizmus_a_kontinualizmus.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_prestalizmus_a_kontinualizmus.mp3 6:31 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 08 Oct 2017 16:52:00 +0200 Čo je pastorálna starostlivosť Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_pastorálna_starostlivosť.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_pastorálna_starostlivosť.mp3 5:09 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sat, 07 Oct 2017 16:51:00 +0200 Čo je ohováranie Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_ohováranie.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_ohováranie.mp3 3:42 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Fri, 06 Oct 2017 16:47:00 +0200 Čo je charizmatické hnutie Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_charizmatické_hnutie.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_charizmatické_hnutie.mp3 8:38 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Thu, 05 Oct 2017 16:45:00 +0200 Čo je Božia vôľa Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_božia_vôľa.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=o_je_božia_vôľa.mp3 6:19 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Wed, 04 Oct 2017 16:42:00 +0200 Boží plán a môj strach Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=boží_plán_a_môj_strach.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=boží_plán_a_môj_strach.mp3 5:51 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Tue, 03 Oct 2017 19:51:00 +0200 Biblický pohľad na psychológiu Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie ]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=biblický_pohľad_na_psychológiu.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=biblický_pohľad_na_psychológiu.mp3 6:39 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Mon, 02 Oct 2017 19:49:00 +0200 Biblia ma prestala zaujímať Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=biblia_ma_prestala_zaujímať.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=biblia_ma_prestala_zaujímať.mp3 7:50 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov no Sun, 01 Oct 2017 19:46:00 +0200 Ako ukazovať, že Kristus žije vo mne Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_ukazovať,_že_kristus_žije_vo_mne.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_ukazovať,_že_kristus_žije_vo_mne.mp3 3:02 otazky@animans.sk (Animans) Animans no Fri, 26 May 2017 21:00:00 +0200 Ako sa stať lepším kresťanom Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_sa_stať_lepším_kresťanom.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_sa_stať_lepším_kresťanom.mp3 7:37 otazky@animans.sk (Animans) Animans no Fri, 26 May 2017 21:00:00 +0200 Ako prirodzene hovoriť o Kristovi Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie ​]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_prirodzene_hovoriť_o_kristovi.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_prirodzene_hovoriť_o_kristovi.mp3 4:34 otazky@animans.sk (Animans) Animans no Fri, 26 May 2017 20:58:00 +0200 Ako poznať svoj duchovný dar? Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie ​

 

]]>
Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_poznať_svoj_duchovný_dar.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_poznať_svoj_duchovný_dar.mp3 7:02 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov duchovný, dar, poznať, svoj, ako no Mon, 08 May 2017 22:31:00 +0200
Ako byť kresťanom v škole? Vlado Boško otazky@animans.sk   Pavel Hanes - otázky z filozofie a apologetikyVladimír Boško - otázky z pastorálnej teológie ​]]> Vlado Boško http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_byť_kresťanom_v_škole.mp3 http://podcast.baptistibb.sk/?name=ako_byť_kresťanom_v_škole.mp3 4:16 cirkevbjbbb@gmail.com (Bratská jednota baptistov) Bratská jednota baptistov kresťan, škola, no Mon, 08 May 2017 14:27:00 +0200