Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Banská Bystrica

Nedeľné kázne zboru BJB v Banskej Bystrici

RSS »iTunes »

Od utrpenia k sláve

05-03-2017

Kázanie na text 1. Petra 5

V závere 1. Petra sa ešte raz stretávame aj s témou utrpenia kresťanov. To je ale len kulisa, ktorá tvorí pozadie aktívnemu životu vedenia (starší) a nasledovania (mladší). Ani jedno ani druhé však nepôjde bez pokory (v.5-6). Zložiť na Boha všetky naše starosti (v.7) nie je ponuka k pohodlnému konzumnému životu, ale nevyhnutná príprava na víťazný boj s pokušením a hriechom (v.9)! To je cesta nasledovania Krista. Cesta kríža. Cesta k sláve.

Kategórie | Kázne 2017

Stiahnuť

Typ súboru: MP3 - Veľkost: 30.51MB - Doba trvania: 33:19 m (128 kbps 44100 Hz)